Leren leren en studiecoaching

Voor veel kinderen is de overstap naar het voortgezet onderwijs groot. Er komt veel op hen af. Een andere school, nieuwe schoolvakken, nieuwe docenten en veel meer huiswerk. Daarnaast komen ze op een leeftijd waarin ze veel afleiding hebben. Ze hebben een baantje, hobby’s, sporten en willen graag hun sociale contacten onderhouden. Ook is het belangrijk om alles wat op social media gebeurd bij te houden.

Veel kinderen slagen er niet goed in om een balans te vinden tussen school en andere zaken. Het is een uitdaging om naast het drukke sociale leven het huiswerk goed bij te houden, te plannen en om goede studievaardigheden te ontwikkelen. Ze hebben vaak het gevoel te veel tijd kwijt te zijn aan het huiswerk en te weinig tijd te hebben voor ontspanning en zien tegen al dat huiswerk op. Tegelijkertijd willen ze hierbij lang niet meer altijd door hun ouders geholpen worden.

Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren, in minder tijd en toch beter onthouden?

Dit kan door het aanleren van een aantal basisvaardigheden op het gebied van planning en leren.

Praktijk4kids Brielle biedt verschillende trainingen waarin kinderen leren hun tijd zo optimaal mogelijk te gebruiken en grip te krijgen op hun huiswerk. Ze krijgen inzicht in welke leermethode het beste bij hun past en leren gebruik maken van hun sterke kanten. Hierdoor wordt het leren efficiënter en makkelijker. Dat geeft rust voor een kind, maar ook voor zijn of haar omgeving.

OP WEG NAAR de brugklas is een training bedoeld voor kinderen uit groep 8 die goed voorbereid en zelfverzekerd de overstap naar het voortgezet onderwijs willen maken.

De cursus SNEL LEREN = LEUK LEREN is geschikt voor kinderen die onderwijs volgen op VMBO TL, HAVO en VWO-niveau.

De SNEL LEREN = LEUK LEREN VMBO variant is voor kinderen uit overige VMBO-richtingen (basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg).

De trainingen zijn ontwikkeld door Studielift. Meer informatie vindt u op www.studielift.nl

Een aantal belangrijke voordelen

Zelfstandig met huiswerk en leerstof aan de slag

Kinderen leren hoe ze met elk soort huiswerk om kunnen gaan, hoe huiswerk te plannen, organiseren en hoe te leren.

De hele schoolloopbaan nuttig
Van de geleerde inzichten en studievaardigheden hebben de kinderen de rest van de school- en/of studietijd plezier.

Meer tijd voor andere dingen
Alles wat kinderen tijdens de training leren kan direct worden toegepast op hun schoolwerk. Dit gaat uiteindelijk tijdwinst opleveren, waardoor er meer tijd over blijft voor andere dingen.

Betere schoolresultaten
Na het volgen van de trainingen behalen veel kinderen betere schoolresultaten.

Kortdurend
Dit maakt het voor veel kinderen “behapbaarder” dan het idee van een heel jaar huiswerkklas.

Kleine groepen
De training wordt gegeven in kleine groepen.

Liever een individueel traject?

Praktijk4kids Brielle biedt ook individuele studiecoachingstrajecten aan.