Kanjertraining

Een hoop vriendjes, voldoende zelfvertrouwen en iedere dag met plezier naar school? Dat wenst elke ouder toch voor zijn of haar kind? De realiteit is soms anders. Vrienden maken, erbij horen, omgaan met gevoelens, omgaan met pestgedrag, voor jezelf opkomen en trots zijn op jezelf zijn allemaal situaties waar kinderen mee te maken krijgen. Soms lukt dat even minder goed. De Kanjertraining vermindert en voorkomt sociale problemen en stimuleert sociaal gedrag. Kinderen leren op een goede manier met de ander en met zichzelf om te gaan.

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijk aansluiting kunnen vinden bij leeftijdsgenoten, weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben of in het sociaal contact worden afgewezen door anderen. Kinderen die onzeker, angstig of verlegen zijn. Kinderen die snel boos, bazig of verdrietig reageren. Kinderen die overal een grapje van maken, impulsief of clownesk gedrag vertonen, de baas willen spelen, vaak bij ruzies betrokken zijn, gepest worden of juist anderen pesten.

De Kanjertraining heeft als uitgangspunt dat de grote meerderheid van de kinderen het verlangen heeft zich prettig en sociaal te gedragen. Ze willen zich niet zo gedragen, alleen het lukt niet altijd zo goed. De Kanjertraining biedt kinderen handvatten.

De Kanjertraining is een uniek concept

De Kanjertraining bestaat uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten. Zowel ouders als kinderen nemen deel aan de training. Ouders worden intensief betrokken bij hetgeen wat hun kind leert en bij de ontwikkeling die hun kind doormaakt. Het is van belang dat zij de ontwikkelingen die hun kind doormaakt begrijpen. Ouders worden getraind in hoe zij in de thuissituatie Kanjergedrag kunnen stimuleren en bekrachtigen. Het succes zit vooral in het samen leren en oefenen.

De Kanjertraining wordt door Praktijk4kids Brielle aangeboden in de leeftijdscategorie van:

 • 5 t/m 7 jaar
 • 8 t/m 12 jaar
 • 12 t/m 14 jaar

Voorafgaand aan de Kanjertraining vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouders en kind. De training wordt gegeven door twee ervaren en speciaal opgeleide trainers, een oudertrainer en een trainer voor de kinderen. Alle trainers zijn opgeleid door Stichting Kanjertraining te Almere.

Wat leren kinderen tijdens de Kanjertraining?

De Kanjertraining is sinds oktober 2013 door de onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkend als `Effectief volgens sterke aanwijzingen` en als zodanig opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI).

Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de Kanjertraining zeer succesvol is. Bij het merendeel van de kinderen wordt na afloop van de training een positieve ontwikkeling geconstateerd.

Sociale vaardigheden worden versterkt

Tijdens de 10 bijeenkomsten van de Kanjertraining gaan kinderen en hun ouders bij de Kanjertraining aan de slag met onderwerpen zoals:

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Met gevoelens van jezelf en anderen leren omgaan
 • Samenwerken en vertrouwen
 • Voor jezelf opkomen
 • Wie zichzelf beheerst is eigen baas
 • Je grenzen durven/leren aangeven
 • Omgaan met conflicten/ruzies
 • Vriendschappen onderhouden
 • Gespreksvaardigheden
 • Kritiek geven hoe doe je dat en wat de je als jijzelf kritiek krijgt?

  Eigenwaarde: het is goed dat je er bent

  Denk goed over de ander, maar denk ook goed over jezelf

Door het oefenen van deze vaardigheden worden de sociale vaardigheden van kinderen versterkt.

Kinderen worden zich bewust van hun gedrag en de invloed hiervan op de ander

De training leert kinderen probleemoplossende vaardigheden (ook wel coping strategieën genoemd) om sociaal en respectvol te reageren in verschillende situaties. Ze leren ervaren wat de gevolgen en de effecten van deze strategieën zijn. Doordat ze verschillende oplossingsstrategieën en de gevolgen ervan leren, kunnen ze bepalen welke strategieën effectief zijn. Kinderen oefenen middels rollenspellen met neutrale situaties en stressvolle sociale situaties zoals pesten, ruzie, afwijzing en teleurstelling. Kinderen leren te geloven in hun persoonlijke effectiviteit. Ze ervaren dat zij zelf de controle hebben over hun gedrag. Gedrag kun je kiezen.

Kinderen leren positief over zichzelf en anderen te denken

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en de ander leren denken. Hiertoe wordt het Kanjergevoel ontwikkeld: "Hier ben ik, het is goed dat ik er ben.” Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining meer handvatten hebben gekregen voor sociale situaties en minder last hebben van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Hierdoor staan kinderen steviger in hun schoenen en zitten zij lekkerder in hun vel. Kortom kinderen leren positief over zichzelf en de anderen denken.

Betere leerresultaten op school

Ook kunnen veel kinderen na het volgen van de training zich beter concentreren op school en behalen zij betere leerresultaten. De verklaring hiervoor is eenvoudig: De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Daardoor komt tijd en energie vrij.